FAI har foretaget en vurdering af de økonomiske, kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljømæssige konsekvenser ved anvendelse af vandfortyndbare lakprodukter. Emissionen af opløsningsmidler kan reduceres med 30-70% ved substitution af konventionelle, opløsningsmiddelholdige produkter med vandfortyndbare produkter.
Reduktionen afhænger af, hvor mange produkttyper i lakopbygningen der substitueres. De visuelle og korrosive egenskaber er lige gode for de vandfortyndbare som for de konventionelle produkter.

 

Formålet med KS 2000/ISO 9001 er at sikre et højt fagligt niveau og en høj kvalitet med hensyn til lakopbygning, farvetilpasning, glans, lagtykkelse, overfladestruktur og overfladerenhed. KS 2000 skal samtidig sikre en høj kvalitet i virksomhedens service i form af effektiv planlægning samt ledelse, garanti, pris, reklamationsgang og afvigelsesbehandling.
Kvalitet betyder først og fremmest, at virksomheden til stadighed kan opfylde kundens krav og forventninger til det arbejde, der leveres. Bilfabrikkerne, bilimportørerne, autoværkstederne, forsikringsselskaberne og de private kunder kræver alle kvalitet.