Morten Jensen - indehaver.
 
 Personale:
 
 Benjamin - svend.
 
 Ken - svend.
 
 Henning - medhjælp.