Kvalitetspolitik hos Lakexperten.

LAKexperten er Danmarks største frivillige kæde af selvstændige autolakeringsværksteder. Hos virksomhederne i LAKexperten arbejdes der til stadighed på at øge kundetilfredsheden, at sikre en langsigtet og lønsom vækst og at skabe udvikling og fornyelse til gavn for kunder og medarbejdere.

Vores målsætning er fortsat at være en kompetent og kvalitetsbevidst kæde af virksomheder, der leverer kvalitetsydelser som lever op til vore kunders forventninger. Dette gælder overholdelse af krav til materialeegenskaber, bilfabrikanters retningslinjer, standardkrav til farvetilpasning og færdig lakering, faciliteter, udstyr og leveringssikkerhed. Løbende kvalitetsforbedringer skal indgå som et væsentligt element ved alle beslutninger, der tages i kæden og på det enkelte autolakeringsværksted. For fortsat at kunne leve op til disse målsætninger skal følgende punkter efterleves:

Vore leverandører.
Vi vil arbejde for et værdiskabende samspil med vore leverandører og således sikre en løbende kvalitetsudvikling af
de leverede varer samt sikre at viden om nye tekniker, nyt udstyr og nye materialer implementeres på kædens værksteder.

Vore kunder.
Vi vil inddrage kundernes behov og forventninger for rigtig kvalitet og pris, med det formål at sikre høj grad af kundetilfredshed.
Derfor vil vi opsamle og bearbejde kundeoplysninger for at sikre en løbende optimering og kvalitetsforbedring af de leverede ydelser. Vi vil arbejde for et værdiskabende samspil med vore kunder, hvor vi bl.a. vil have særlig fokus på korrekte skadesopgørelser, klare aftaler og rettidig information.

Vore medarbejdere.
Vi vil sikre en målrettet udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer. Kvalitetsbevidste og nytænkende medarbejdere skal således medvirke til at fremme en resultat orienteret og udviklende virksomhedskultur.

Kvalitetsmål.
Kædebestyrelsen fastsætter overordnede kvalitetsmål for kæden. Ledelsen på det enkelte værksted i kæden fastsætter operationelle kvalitetsmål inden for de enkelte processer, udarbejder handlingsplaner og sikrer løbende opfølgning. Kvalitetsmålene, der medvirker til at skabe målrettet udvikling af ydelser, ledere og medarbejdere, revurderes løbende, dog minimum en gang om året.

Vi er ISO 9001 certificeret.

Effektiviteten af vores kvalitetsstyringssystem.
Kvalitetsstyringssystemet skal løbende forbedres og mindst modsvare kravene i KS2000. LAKexpertens ledelse følger op på kvalitetsstyringsarbejdet gennem systematisk anvendelse af auditresultater og øvrige indsamlede data med henblik på løbende at forbedre systemets effektivitet.

Kilde: http://lakexperten.dk/da-DK/Koncepter/LAKplus.aspx

Ankenævn for lak og karroseri